Adresa 123
6320, Portorož
Pozovite nas 24/7
+386 40 123 456

Pravila i uslovi korišćenja sajta za online upoznavanje, informisanje i promociju veganskog načina života, sporta i rekreacije

 

Korišćenjem i pristupom sajtu za online upoznavanje, informisanje i promociju veganskog načina života, sporta i rekreacije www.vegexyu.com


Sporazum o uslovima korišćenja ove internet stranice (u daljem tekstu „Sporazum“) je pravno obavezujući sporazum postignut između člana lično ili u ime entiteta („vi“ ili „vaš“) i stranice za online upoznavanje, informisanje i promociju veganskog načina života, sporta i rekreacije www.vegexyu.com (uključuje vlasnike stranice, admine i sve članove organizacije, u daljem tekstu: „internet stranica“, „mi“, „naš“ ili „nama“) u vezi sa Vašim pristupom nalozima drugih članova.
Samim pristupom internet stranici www.vegexyu.com Vi potvrđujete da se slažete sa uslovima i pravilima korišćenja sajta i da ste razumeli pravno obavezujuću prirodu ovog Sporazuma.


U cilju zaštite naših članova, sastavljen je ovaj Pravilnik koji sadrži pravila koja članovi moraju poštovati i uslove koje članovi moraju ispunjavati da bi dobili pristup i otvorili svoj nalog na našoj internet stranici. Ovo je garancija koja obezbeđuje maksimalnu bezbednost i zaštitu kako članova koji koriste naš sajt, tako i samog sajta. Potrudićemo se da striktno sprovodimo svoju Politiku privatnosti, i delaćemo u skladu sa njom što podrazumeva sankcionisanje svakog člana koji krši pravilnik ili na bilo koji način ne poštuje Politiku našeg sajta.

Na našem sajtu zabranjeno je:

 1. da putem sajta i usluga naše stranice maltretirate ili pokušate da to učinite, proganjate, omalovažavate ili na bilo koji način naškodite drugom članu sajta;
 2. publikovati javno ili slati privatnim porukama nekom od članova uvredljive, preteće, klevetničke poruke i seksualno, rasno ili religijski neprihvatljiv sadržaj koji sadrži golotinju, eksplicitno nasilje ili sadrži link prema spoljašnjem izvoru takvog sadržaja;
 3. tražiti na neprimeren način ili pokušati doći do ličnih podataka drugih članova naše internet stranice;
 4. preuzimati i publikovati tuđe lične i finansijske podatke članova sajta na bilo kom delu naše stranice;
 5. reklamirati sadržaj i slati viruse, „trojance“ i bilo kakav drugi materijal koji može naškoditi drugim članovima našeg sajta i samom sajtu;
 6. učestvovati u bilo kakvim ilegalnim radnjama, namerno ili nenamerno kršiti ili promovisati kršenje bilo kog zakona ili pravila;
 7. remetiti ili na bilo koji način ometati administraciju sajta, učestvovati u bilo kakvom vidu napada (virusi, „trojanci“ i sl.) na internet stranicu, njene članove i administratore;
 8. koristiti bilo koji vid automatskog pristupa sajtu i korišćenja usluga sajta, koristiti softvere za ometanje rada internet stranice ili modifikaciju podataka na sajtu;
 9. dekomponovati sajt, dešifrovati ga i sl. u cilju dobijanja izvornog koda za bilo koji softver ili druge intelektualne svojine koje sajt za online upoznavanje, informisanje i promociju veganskog načina života, sporta i rekreacije  www.vegexyu.com koristi;
 10. pokušati dobiti neovlašćeni pristup delovima sajta ili njegovoj administraciji koja je zabranjena članovima i svim ostalim korisnicima;
 11. kreiranje više profila pod različitim imenima i pseudonimima koristeći lažne fotografije bez odobrenja;
 12. ostavljanje lažnih ličnih podataka na profilu;
 13. reklamiranje ili pokušaj reklamiranja bilo kakvog sadržaja, prodavanje ili nuđenje bilo kakvih usluga za novčanu naknadu.

Svaki član internet stranice u obavezi je da:

 1. ostavlja tačne podatke na svom profilu, ispravne informacije i detalje (administratori nisu odgovorni za ovaj sadržaj niti mogu garantovati istinitost podataka);
 2. vodi računa o svojoj privatnosti, da redovno menja lozinku svog naloga;
 3. se pridržava pravila korišćenja sajta jer će u protivnom biti suspendovan sa internet stranice;
 4. prijavi administratorima internet stranice svaki sumnjiv sadržaj koji može ukazivati na krivično delo zlostavljanja, silovanja, pedofilije, trgovine ljudima i sl.;
 5. ni u kom slučaju ne kompromituje treću osobu, ne šalje fotografije trećeg lica bez odobrenja ili da ugovara sastanke u nečije ime. Ovo je zakonski kažnjivo i može se smatrati podvođenjem ili trgovinom ljudima;
 6. redovno proverava Uslove korišćenja sajta i informiše se o eventualnim izmenama pravilnika.

Pravo sajta na korišćenje sadržaja

Internet stranica, VegExYu zadržava sva prava, ali nema obavezu, da otkriva informacije koje su korisnici slali putem sajta ukoliko postoji osnovana sumnja ili razlog za sumnju da te informacije, tj. sadržaj, uključuju osobu koja može biti žrtva u bilo kom obliku. Zlostavljanje obuhvata zlostavljanje starijih osoba, zanemarivanje ili nasilje u porodici, pedofilija, silovanje, trgovina ljudima i sl. Svaka informacija, tj. sadržaj, koji sajt www.vegexyu.com smatra potencijalno sumnjivim će biti obelodanjen i naša je zakonska obaveza da o tome obavestimo nadležne vlasti i uključimo organe za sprovođenje zakona, agenciju za zaštitu dece ili sudske službenike. Samim pristupom našem sajtu izjavljujete da se slažete sa ovom tačkom našeg pravilnika.

Iako naš sajt www.vegexyu.com nije u obavezi da prati pristup ili korišćenje usluga i sadržaj svakog člana pojedinačno, ili da pregleda i izmeni bilo koji sadržaj, naš sajt zadržava pravo da to učini, uključujući ali ne i ograničavajući se na obezbeđivanje pravilnog funkcionisanja rada naše stranice i održavanja visokog nivoa sigurnosti podataka svih članova. Ako naši administratori stranice neki sadržaj smatraju na bilo koji način nepoželjan ili smatraju da krši ovaj Sporazum o korišćenju sajta, imaju prava da utiču na člana i na korišćenje usluga naše stranice. Administratori sajta www.vegexyu.com imaju puno pravo da se konsultuju i da sarađuju sa organima za sprovođenje zakona i da pravnog gone korisnike koji kriše ovaj Pravilnik.

Korisnički servis

Naša internet stranica pruža pomoć i savete preko svojih administratora i savetnika. U želji da svim članovima obezbedimo da s lakoćomi uživanjem koriste usluge naše stranice, omogućili smo im da nas kontaktiraju brzo i jednostavno. Naša internet stranica pruža svim članovima sajta mogućnost da kontaktiraju administratore. Članovi se mogu obratiti ukoliko imaju pitanja, ideje, sugestije, originalni i kreativni materijal koji može unaprediti rad naše stranice. Ovim putem obaveštavamo sve članove da sadržaj upućen administratorima putem „kontakt“ opcije na sajtu postaje vlasništvo sajta i da nije poverljiv, te da internet stranica VegExYu zadržava sva prava intelektualne svojine, i ima pravo na neograničenu upotrebu i distribuciju sadržaja i da internet stranica nije ni u kakvoj pravnoj obavezi da izvrši kompenzaciju ili oda priznanje članu koji je taj sadržaj administratorima poslao.

Uslovi korišćenja

 • Morate imati preko 18 godina da biste mogli koristiti usluge sajta.
 • Morate imati validan Facebook nalog ukoliko koristite Facebook prijavu da biste se prijavili na sajt, ili morate imati validnu e-mail adresu ako se prijavljujete na sajt preko e-maila. Pravljenjem naloga na sajtu vi izjavljujete i garantujete da nikada niste bili osuđivani za krivično delo niti ste bili prijavljeni kao seksualni prestupnik. Korištenje sajta može biti ograničeno ili čak i zabranjeno u pojedinim državama. U zavisnosti odakle koristite ovaj sajt za upoznavanje, vi ste odgovorni za poštovanje zakona i propisa države iz koje pristupate sajtu.
 • Vi ste odgovorni za održavanje sigurnosti vašeg naloga i dužni ste da se osigurate od pristupa vašem nalogu neovlaštenim osobama. U slučaju da neovlaštena osoba dobije pristup vašem nalogu, molimo vas da u što kraćem roku obavestite administratora sajta.

Promene uslova korišćenja

Sajt može izmeniti uslove korišćenja u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave. Važno je da redovno proveravate uslove korišćenja jer ako nastavite koristiti sajt nakon što objavimo promenjene uslove korišćenja vi se time obavezujete na korišćenje sajta sa promenjenim uslovima korišćenja. Ako imate prigovore ili ako se ne slažete sa ovim promenama ili modifikacijama, u bilo kom trenutku možete da prestanete da koristite usluge sajta. Saglasni ste da sajt neće biti odgovoran vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve promene uslova korišćenja. Nepoštovanjem ovih uslova zadržavamo pravo da vam ograničimo ili ukinemo usluge sajta, bez prethodne obavesti ili odgovornosti.

Sadržaj i vaša prava na sadržaj

Pod „sadržajem“ se misli na tekst, grafike, slike, muziku, softver, audio, video, autorska dela bilo koje vrste, kao i na informacije i druge materijale koji su objavljeni ili na bilo koji drugi način dostupni na sajtu. „Korisnički sadržaj“ se odnosi na sav sadržaj koji korisnici naloga stavljaju na raspolaganje na sajtu.

Vlasništvo sadržaja, odgovornosti i uklanjanje

Sajt ne polaže nikakva vlasnička prava na sadržaje koje vi kao korisnik postavite na sajt. Sajt će nastojati da kontroliše sadržaj koji se nalazi na sajtu i da po potrebi ukloni sadržaj ako je neprimeren, ali sva vlasnička prava ostaju na vama kao korisniku.

Prava na korisnički sadržaj odobrena od strane korisnika

Postavljanjem bilo kakvog korisničkog sadržaja na sajt, vi dajete sajtu trajno i prenosivo pravo da koristi, kopira, izmenjuje, distribuiše, javno prikazuje vaš korisnički sadržaj u cilju pružanja usluga i sadržaja vama i drugim korisnicima sajta.

Isključivo vi ste odgovorni za sav vaš korisnički sadržaj. Korištenjem sajta vi izjavljujete da ste vi u vlasništvu svog korisničkog sadržaja koji okačite na sajt ili da imate sva prava koja su potrebna da biste nam dodeli prava licence na vaš korisnički sadržaj pod ovim uslovima. Takođe izjavljujete da ni vaš korisnički sadržaj, niti korištenje vašeg korisničkog sadržaja na sajtu neće kršiti prava intelektualnog vlasništva treće strane ili dovesti do kršenja bilo kojeg primenjivog zakona ili propisa.

Vi možete ukloniti vaš korisnički sadržaj tako što ćete ga obrisati sa vašeg profila. Međutim, u određenim slučajevima, pojedini delovi vašeg korisničkog sadržaja se ne mogu ukloniti i kopije vašeg korisničkog sadržaja mogu ostati na sajtu. Sajt nije odgovoran za uklanjanje ili brisanje vašeg korisničkog sadržaja.

Prava na sadržaj odobrena od strane sajta

Svaki korisnik je odgovoran za sav sadržaj ili informacije koje okači ili prenosi putem sajta i sajt ne preuzima nikakvu odgovornost za ponašanje bilo kojeg korisnika. Na sajt ne biste trebali kačiti bilo koji sadržaj ili informacije koje krše autorska prava, zaštitne znakove, patente, poslovne tajne, prava na privatnost ili druga prava bilo koje osobe.
Sajt ne preuzima nikakvu odgovornost za nadzor ilegalnog sadržaja ili ponašanja, te nije u obavezi nadgledati sadržaje. Ako sajt otkrije nedozvoljeni sadržaj ili ponašanje ima pravo ukloniti sadržaj ili odbiti dozvolu za korišćenje usluga sajta.

Sadržaj treće strane ili oglašavanje

Sajt može s vremena na vreme pružiti sadržaj treće strane na sajt i može postaviti kao servis, linkove na web sajtove i sadržaj trećih strana. Sajt ne nadzire niti ima bilo kakvu kontrolu nad bilo kojim sadržajem treće strane. Osim ako nije drugačije navedeno, sajt nije odgovoran za sadržaj trećih strana. Sajt ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranje ili pregled svih sadržaja treće strane tako da korisnici koji koriste sadržaj treće strane to rade na vlastitu odgovornost.

Konflikt između članova sajta

Vi ste odgovorni za za svoje interakcije sa drugim korisnicama usluga sajta. Sajt zadržava pravo, ali nema nikakvu obavezu da se uključi u te konflikte. Uslov korištenja sajta je da oslobađate sajt od potraživanja, zahteva i štete bilo koje vrste i prirode, koje nastaju ili su na bilo koji način povezane sa konfliktom koji vi imate sa jednim ili više korisnika sajta.

Ovaj sajt za upoznavanje i edukaciju je samo za punoletne, 18+

Ne sakupljamo informacije o deci mlađoj od 18 godina niti su naše usluge upućene maloletnoj deci. Ako saznate da nam je vaše dete poverilo lične podatke bez vašeg pristanka možete odmah upozoriti administratora sajta. Ako saznamo da smo prikupili lične podatke deteta mlađeg od 18 godina odmah ćemo obrisati sve podatke o detetu i obrisati njegov korisnički nalog. Sajt zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmeni ili ukine usluge sajta, privremeno ili trajno, bez prethodne obavesti. Pristupanjem sajtu vi se slažete da sajt neće biti odgovoran vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izmenu, suspenziju ili ukidanje usluge. Sajt zadržava pravo da blokira pristup sajtu korisnicima sa određenim IP adresama.