Adresa 123
6320, Portorož
Pozovite nas 24/7
+386 40 123 456
Naša Planeta – naš dom

Naša planeta je sve manje plava i zelena, a čovek zaboravlja da je deo prirode i da je sve što čini uzrok i posledica stanja životne sredine. Zemlja je sjajan sistem u kojem je sve povezano: živa bića, vazduh, kamenje, voda…. Ona je mesto gde se dogodio život. Mi smo samo jedna karika u lancu nebrojenih živih bića koja su uspela da opstanu. Svaka vrsta ima ulogu i mesto, i nijedna nije beskorisna ili štetna. Sve na ovoj Planeti zasnovano je na ravnoteži koju smo poremetili. Ne mali procenat oranica u svetu pretrpeo je dugoročnu štetu. Svake godine, milioni hektara šuma nestaju. Jednom od četiri sisara, jednoj od osam ptica, jednom od tri vodozemca preti izumiranje. Prosečna temperatura u poslednjih 15 godina najviša je ikada zabeležena. Atmosfera se zagreva: transport, industrija, krčenje šuma i poljoprivreda kao naše svakodnevne aktivnosti otpuštaju ogromne količine ugljen-dioksida. Životinjska poljoprivreda je najveći zagađivač koji utiče na emisije stakleničkih plinova – još je veći zagađivač od svih u sektoru transporta zajedno. Grenland ubrzano postaje sve topliji, slatka voda celog kontinenta teče u slane vode okeana. Ako se istopi, nivo mora će značajno porasti.

Koralni grebeni su osetljivi i na najmanju promenu temperature vode. Nestali su već u ne malom procentu. Od 1950. ribolovni ulov povećao se petostruko. Sadašnjim tempom riblova, svim zalihama ribe preti nestanak. Bacanje plastičnih kesa, flaša i drugih oblika ambalaže koja putem reka i na mnoge druge načine stiže do okeana je učestalo. Životinje gutaju komadiće plastike ili njima hrane mladunce, od čega umire na hiljade ptica, riba, morskih sisara i kornjača. U mnogim morskim ribama, koje ljudi posle jedu, nalaze se otrovne hemikalije iz plastike. Ali nije sve još beznadežno. Dokle god Zemlja postoji, sunčeva energija biće nepresušna. Potrebno je zaustaviti bušenje zemlje i početi koristiti obnovljive izvore energije i tako zaštititi okoliš – očuvati prirodna staništa i očuvati prirodne resurse.
Vreme je da
shvatimo da je naša Planeta jedini dom koji imamo i pristupimo zajedno, da se ujedinimo – LJUBAVLJU!

U Novoj godini i svakoj narednoj želimo svima puno više SVESTI. Najjača i najbolja promena je buđenje SVESTI – za nas, za sva bića, za našu Planetu.

Vaš,

VegExYu

Add Comment