Adresa 123
6320, Portorož
Pozovite nas 24/7
+386 40 123 456
Lepo je biti žena

I zapamtite da sve to nije pitanje jednakosti i nejednakosti – to je pitanje različitosti. Žena nije niže biće od muškarca, muškarac nije niže biće od žene. Oni su jednostavno različiti.” Osho

Svi imamo i mušku i žensku energiju u sebi. Nastali smo od muškarca i žene. Ženska energija označava intuitivnost, životnu mudrost, ljubav, transformaciju, empatiju, telepatiju, kreativnost, toplinu. Muška energija označava razum, praktičnost, organizovanost, promišljenost, materijalnost, fizičku snagu, nezavisnost, postojanost. Te energije samo nose muške i ženske nazive, i to zato što bi trebalo biti malo više ženske energije u ženama, a muške u muškarcima. Mušku energiju smo dobili od oca, kako on gleda na svet kroz svoje emocije, kako život doživljava iz muške perspektive, žensku od majke. Majčina emocija je obično nežnija. Ali muškarac je oštriji, odlučniji, usmereniji. Oboje su nam dali upravo ono što nam je potrebno da bismo mogli provesti svoj život.

Biti ženstvena ne znači da se trebamo truditi postati nešto drugo jer nema ništa izvan nas samih što treba postići. Sve je u nama. Treba se samo opustiti i u potpunosti izraziti sebe. Uvek ćemo privući ljude koji će nas prihvatiti onoliko koliko mi sami sebe prihvatamo i poštujemo. Treba osetiti zahvalnost i zadovoljstvo što živimo, što postojimo. Naći vreme za sebe, primiti i davati ljubav, gledati u oči, boraviti što više i češće u prirodi, slušati muziku, plesati, radovati se, graditi i negovati prijateljstva, igrati se sa decom i životinjama i telesno uživati.

Volimo svoju žensku stranu i energiju. Žena ne treba da imitira muškarca. Lepo je biti žena. Nežna ( snažna ), jer u nežnosti je najveća snaga, brižna, topla, puna ljubavi, razumevanja, intuitivna, kreativna. Žena je po prirodi više u srcu, čista je ljubav. Uživajmo u našim ženskim kvalitetima, napravimo poeziju od njih.

Saloni Bali ??

Add Comment